Трън >

Над 30 000 лв. коледни бонуси за персонала в училищата и детските центрове в Трън

Постановление № 266 от 7 декември 2023 г. одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Общата сума на бюджетните трансфери са в размер…

Повече...
Превод »