Трън >

В Перник област ще ремонтират и строят спортни площадки за 2 млн лева

Министерството на образованието и науката (МОН) започва работа за изграждане на нови физкултурни салони и открити спортни площадки, ремонт или цялостно обновяване на вече съществуващите в 496 училища в страната. Това ще стане по Програмата на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Списъците с…

Повече...

Неусвоени пари за работа с деца от уязвими групи ще се ползват през 2024

Детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, които не са усвоили предоставените им средства през 2023 година заради закъснялото приемане на бюджета, ще могат да ги ползват за същите дейности и през 2024 година. Това предвижда промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното…

Повече...

Маркирането на дърветата за сеч в ОП “Трънска гора”

На последното за тази година заседание на Общински съвет-Трън опозицията на управляващата партия повдигна въпроса за маркирането на подлежащите на сеч дървета в Общинско предприятие “Трънска гора”. Стана ясно, че в Държавното горско стопанство тази дейност се извършва от служителите, а в общинското предприятие се извършва с избор на фирма чрез конкурс. Детайлите за проведените…

Повече...

Данък сгради се вдига на второ четене

Второто обсъждане на Бюджета за 2024 г. в Комисията по бюджет и финанси на практика се фокусира върху изменеията в данъчните закони и по същество отхвърли предложението на Министерството на финансите общините да актуализират размера на данъчната оценка за сгради, което от своя страна ще доведе до драстично повишение на размера на данък сгради, а…

Повече...
Превод »