Трън >

Вековните дървета в Трънско

По данни на Регистъра за вековни дървета в България в община Трън има 17 дървета от различен вид, които са част от защитеното национално природно богатство. Общо защитените дървета в България са около 1400. 1. Бук (2088)Вид: източен бук (Fagus orientalis);Местоположение:Област: Перник, Община: Трън, Населено място: с. ЕрулРегионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): София – район Перник 2. Два цера (1495)Вид: цер (Quercus cerris);Местоположение:Област: Перник, Община: Трън, Населено място: с. РеяновциРегионална инспекция…

Повече...
Превод »