Трън >

Остава седмица за почистване на речните корита

Както вече съобщихме, министерството на околната среда и водите е инструктирало районните инспекции да издадат предписания до общините за почистване на речните корита и водосборни дерета от паднали клони, дървета, гнили дънери и антропогенни отпадъци. Крайният срок изтича след една седмица. При неизпълнение на предписанието кметовете ще бъдат глобявани със суми между 3 и 10…

Повече...

Глоба от 3 до 10 хиляди лв за замърсени речни корита и дерета

Министърът на околната среда и водите в оставка Юлиян Попов издаде заповед, която задължава регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) да направят предписания до всички общини на контролираната от тях територия в срок до 29 март да бъде извършен оглед на речните легла и водосборните дерета, съобщиха от Министерството на околната среда и…

Повече...
Превод »