Трън >

Днес е Международният ден на ромите

Международният ден на ромите (8 април) се чества ежегодно от ООН и Европейския съюз от 1992 г., когато е предложен от международната организация „Романо юнион“. Цигани е сборно наименование за около 80 етнически групи, обединени от общ произход и признаване на така наречения „цигански закон“. Всички тези етнически групи са носители на уникално културно наследство, за опазването на което на 8 април 1971 г. в Лондон се провежда Първият…

Повече...

„Ден на ромите“ и „Фестивал на сръчните ръце“ в културния календар на Трън

С 11 гласа “за” Общински съвет-Трън прие културния календар на народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” за 2024 година. Тази година той е обединен с календара за туристичеките събития. Съгласно член 26a, алинея 1 от Закона за народните читалища председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно представят на кмета предложения за своята дейност през…

Повече...
Превод »