Трън >

Важно: Система за електронни услуги на ДФ Земеделие

Тази система позволя електронно изпращане на всички необходими документи – заявления, декларации, отчети, сведения и т.н. за участие във и отчитане по програмите на ДФЗ. Програмата предоставя актуализирани ортофотографски карти от Кадастъра на РБългария, които очертават границите на имотите в реална фотометрия. Не е много ясно каква е етимологията на думата “ортофото”, но да приемем,…

Повече...

Наближаващи крайни срокове за подаване на документи към ДФЗ

Според календара на Държавен Фонд Земеделие Важни срокове по агроекологични и биологични интервенции за кампания 2023 Биологично пчеларство в преход (БПП) Преминато обучение до 31 декември на първата година СЕУ/ОД на ДФЗ чл. 6, ал. 2 от Наредба № 9/2023 Биологично растениевъдство в преход (БРП) Преминато обучение до 31 декември на втората година СЕУ/ОД на…

Повече...
Превод »