Трън >

Туристически и велосипедни маршрути в ДГС “Трън”

На сайта на Югозападното държавно предприятие е публикувана интерактивна карта с маркираните туристически и велосипедни маршрути на територията и защитените зони на Държавно горско стопанство “Трън”. В региона на Трънско са обозначени 13 туристически маршрута и един великолепен велосипеден маршрут, който обгражда северното подножие на – и преминава през – парамаунт Ерул. В тези западни…

Повече...
Превод »