Трън >

Община Трън обяви търг за доставка на ток

260 000 лева без включен ДДС или 312 000 лева с ДДС е прогнозната стойност за доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца. За доставката на електрическа енергия общинската администрация е обявила обществена поръчка. Предметът на поръчката включва доставка на нетна…

Повече...
Превод »