Трън >

Важно: Система за електронни услуги на ДФ Земеделие

Тази система позволя електронно изпращане на всички необходими документи – заявления, декларации, отчети, сведения и т.н. за участие във и отчитане по програмите на ДФЗ. Програмата предоставя актуализирани ортофотографски карти от Кадастъра на РБългария, които очертават границите на имотите в реална фотометрия. Не е много ясно каква е етимологията на думата “ортофото”, но да приемем,…

Повече...
Превод »