Трън >

Предепидемична обстановка в област Перник

Информация относно противоепидемични мерки за спазване в условия на предепидемична обстановка Препоръчителни противоепидемични мерки, приложими в обекти с обществено предназначение: Редовно проветряване и дезинфекция на помещенията. Носене на защитни маски за лице. Спазване на добра лична хигиена. Избягване струпването на много хора на едно място. Избягване контакта с болни хора. Използване на дезинфектанти за ръце…

Повече...
Превод »