Трън >

Кметовете на общините ще регистрират на “служебен адрес”

Гражданите, които не притежават жилищен имот или не са в състояние да представят изискуемите документи за извършване на адресна регистрация, като документ за собственост или за ползване на имот, договор за наем и други, могат да заявяват адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на „служебен адрес“. Това предвижда проект на Закон за изменение…

Повече...
Превод »