Трън >

Община Трън увеличава възнагражденията си с 57 600 лева

Допълнителни 68 890 лева получава Община Трън по бюджета си за 2024 година. 57 600 лева от допълнителните средства са за увеличаване на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ и са одобрени от правителството в началото на месец април. За увеличение на възнагражденията на кметове и кметски наместници Община Трън получава…

Повече...

Кметските заплати: Истината се познава в сравнение

Вестник Мироглед съобщава за увеличение на заплатата на кмета на Перник с решение на Общинският съвет в Перник от 29 декември 2023 г. От 1 януари тази година Владимиров ще получава 5900 лв. Кметовете на по-големите кметства в общината ще са със заплата от 1800 лв. По 1500 лв. ще получават кметовете на кметства Богданов…

Повече...

Видео: Заседание на Общински съвет Трън за заплатите от 17-ти ноември 2023 г.

Здравейте, трънчани! Наши читатели изразиха желание да бъдат информирани за заседанията на общинския съвет в Трън. Предоставяме ви протокола от заседанието на 17.11.23 г. Накратко:– В дневния ред няма точки поставени от общинските съветници и от гражданите.– Относно комисията за приемане на правилника, се отхвърля предложението от Ташко Минков да бъде 3/3, приема се да бъде…

Повече...
Превод »