Трън >

Покана за редовно заседание на ОбС

Общински съвет гр.Трън ще проведе редовно заседание на 14.12.2023 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Трън, на което ще се обсъди Отчетът по изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Трън за 2022 г., както и Одитен доклад на Сметната палата към него. Останалите точки от дневния…

Повече...

Видео: Заседание на Общински съвет Трън за заплатите от 17-ти ноември 2023 г.

Здравейте, трънчани! Наши читатели изразиха желание да бъдат информирани за заседанията на общинския съвет в Трън. Предоставяме ви протокола от заседанието на 17.11.23 г. Накратко:– В дневния ред няма точки поставени от общинските съветници и от гражданите.– Относно комисията за приемане на правилника, се отхвърля предложението от Ташко Минков да бъде 3/3, приема се да бъде…

Повече...
Превод »