Трън >

Срокове за подаване на подвижна избирателна кутия

По повод предстоящите избори за Европейски парламент и Народно събрание на 09.06.2024г. напомняме, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден или до 25 май 2024 г. Когато…

Повече...
Превод »