Трън >

Град Трън

Д. Илков, Българска историческа библиотека, год. III, том IV, 1930 г. Трън е малък градец в западна България. Разположен е в дълбока и тясна котловинка край бреговете на Ерма, в недрата на средногорията между Витоша и сръбската граница. Високите рътове (Пещерица, Малък Руй, Черчилат, Мургавица и Веслец или Китка), които ограждат котловината от вси страни…

Повече...
Превод »