Трън >

На 1 май преди 90 години десетки ученици край Мракетинци

Архивна фотография, заснета в местността “Орници” в трънското село Мракетинци, показаха от Държавен архив-Перник. Снимката е заснета на 1 май 1934 година или точно преди 90 години. На нея се виждат над 50 ученици с преподавателите им. Снимката е от личния фонд на археолога от Трънско Венеция Любенова. Венеция Любенова е родена на 25 юли…

Повече...

История на Трънския край

Трънско е граничен район и бидейки в периферията на българската държава, остава някак встрани от протичащите в страната процеси. През дълги периоди от време то е едно обикновено място, където като че ли почти нищо не се случва. Не са малко обаче моментите, когато това място играе важна роля в историческия процес. Всъщност векове и…

Повече...

Град Трън

Д. Илков, Българска историческа библиотека, год. III, том IV, 1930 г. Трън е малък градец в западна България. Разположен е в дълбока и тясна котловинка край бреговете на Ерма, в недрата на средногорията между Витоша и сръбската граница. Високите рътове (Пещерица, Малък Руй, Черчилат, Мургавица и Веслец или Китка), които ограждат котловината от вси страни…

Повече...
Превод »