Трън >
Тойната вечеря

Покана за заседание на Общински съвет

Председателят на Общински съвет гр. Трън свиква редовно заседание на 07.02.2024 г. (сряда) от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Трън. Изглежда, общинските съветници ще имат доста работа, тъй като дневният ред на заседанието е от деветнайсет точки. Сред тях са: приемане на бюджета на Община Трън за 2024 г.; Отчет за състоянието на…

Повече...

Видео: Комисиите в Общинския съвет обсъждат

Представяме ви видео от обсъжданията на постоянните комисии при Общински съвет Трън. Темите са План-сметката за битовите отпадъци; промени в бюджета на Община Трън; одобряване на партньорство на община Трън с АСП по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изменения на решения във връзка с предоставени земеделски земи от Общинска служба по…

Повече...

Общински съвет гр.Трън избра постоянни комисии

На 06.12.23г. на сайта на Община Трън бе качен протоколът от последното заседание на Общинския съвет на Трън от 30.11.23г. От него става ясно, че е приет нов Правилник за организацията и дейността на ОбС за мандат 2023-2027г. заедно с направените промени. Избрани са членовете на постоянните комисии и са определени представители на Община Трън…

Повече...
Превод »