Трън >
Кражба на личност

Затвор до 8 години за онлайн кражба на самоличност

Създава се нов престъпен състав на НК в главата за компютърни престъпления. Предлага се инкриминиране на кражбата на самоличност в онлайн среда (т.нар. impersonation – имперсониране) чрез създаването на нов чл. 319ж. В обосновката на предложението е записано, че подобни деяния разкриват голяма степен на обществена опасност, защото компрометират правата на личността в интернет пространството…

Повече...
Превод »