Трън >

Проблем: Пустеещи и занемарени имоти в Трън и Трънско

На територията на община Трън има 52 населени места, от които 51 села плюс общинския център гр. Трън, разположени на площ от 573 кв.км. По данни от служба ГРАО към момента населението на общината наброява 3487 души. Трънско е изключително обезлюдено Няколко са селата, в които живеят по петдесетина души, в повечето са останали малко…

Повече...
Превод »