Трън >

Глас народен от Краище – за проблемите на хората

рънско Краище е физикогеографска и историкогеографска подобласт в Западна България и е част от Краище, което включва още две подобласти. В района на Трънско Краище попадат част от селата на територията на пограничната община. През последните години в публичното пространство все повече се твърди, че Краището, както му казват трънчани, е забравено от институции. Zapadno.com…

Повече...
Превод »