Трън >

Актуализацията на данъчните оценки отпада

Депутатите отхвърлиха предложението за актуализация на данъчните оценки на имотите, според което при отчетено сумарно изменение с над 10 на сто на индексите за закупуване на нови и съществуващи жилища за двугодишен период, базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър се актуализира, считано от следващата година. Това стана при гласуването на второ четене на…

Повече...

Предложения за данък смет 2024 г.

На основание чл. 66 от АПК и чл. 26 от ЗНА Община Трън уведомява всички заинтересовани лица, че Кметът на община Трън е внесъл в Общински съвет Трън предложение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г. както следва: Предложението се внася за обществено обсъждане, което ще приключи на 19 декември 2023 г….

Повече...
Превод »