Трън >

Шеста година Трън очаква концесионер за добив на минерална вода от „Трънска Банкя”

Към 31 декември 2023 година Община Трън няма сключени договори за концесии. Това е записано кратко и ясно в проекта на Стратегия на Община Трън за управлението на общинската собственост за мандат 2023 – 2027 година. За стратегическия документ е насрочено обществено обсъждане, което ще се проведе на 22 февруари. До този срок трънчани и…

Повече...
Превод »