Трън >

Глас народен от Краище – за проблемите на хората

рънско Краище е физикогеографска и историкогеографска подобласт в Западна България и е част от Краище, което включва още две подобласти. В района на Трънско Краище попадат част от селата на територията на пограничната община. През последните години в публичното пространство все повече се твърди, че Краището, както му казват трънчани, е забравено от институции. Zapadno.com…

Повече...

Да говориш с България от Трънско през Сърбия

Прехвърлянето на мобилните оператори от български към сръбски продължава да е проблем за жители и гости на някои части в Трънско. От години в сянката на обхвата на родните мобилни оператори частично са територии на селата Зелениград, Туроковци, Слишовци, Стрезимировци, Ярловци, Лешниковци и други трънски села, основно в района на Знеполе. Проблемът е в това,…

Повече...
Превод »