Трън >
Хижа Руй

Община Трън има близо 260 отдадени под наем общински имоти

Към 31 декември 2023 година действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти, които са собственост на Община Трън, са 259. В това число са включени и договори за земеделски земи. Към края на миналата година общинската администрация в Трън има сключени 17 договора за отдаване под наем на обекти за търговия,…

Повече...
Превод »