Трън >

Данък сгради се вдига на второ четене

Второто обсъждане на Бюджета за 2024 г. в Комисията по бюджет и финанси на практика се фокусира върху изменеията в данъчните закони и по същество отхвърли предложението на Министерството на финансите общините да актуализират размера на данъчната оценка за сгради, което от своя страна ще доведе до драстично повишение на размера на данък сгради, а…

Повече...
Превод »