Трън >

Депутат гостува на заседание на Общински съвет

Вчера се състоя мартенската сесия на Общински съвет Трън. Общинските съветници гласуваха по осем точки от дневния ред, сред които одобряване на бюджетната прогноза на Община Трън за периода 2025-2027 година; приемане на годишния финансов отчет и отчет за разходите на НЧ “Гюрга Пинджурова”; актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска…

Повече...

Покана за заседание на Общински съвет Трън

Председателят на Общински съвет гр. Трън свиква редовно заседание на 28.03.2024г. (четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната  зала на  Община Трън при следния дневен ред: Преди това, на 26.03.2024 г (вторник) от 14:30 часа се свиква и заседание на следните постоянни комисии: Всеки желаещ може да присъства на заседанието, да отправи питане и да изкаже…

Повече...

Съветниците в опозиция дават отчет

Петимата общински съветници, които са опозиция на управляващото мнозинство в Общинския съвет на Трън, канят жителите на общината на среща-отчет. На нея народните избраници ще разкажат за свършената работа от началото на годината, ще споделят бъдещите си идеи и ще потърсят обратна връзка от местното население. Бойка Григорова, Борис Ангелов, Мартин Томов, Симеон Иванов и…

Повече...
Тойната вечеря

Покана за заседание на Общински съвет

Председателят на Общински съвет гр. Трън свиква редовно заседание на 07.02.2024 г. (сряда) от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Трън. Изглежда, общинските съветници ще имат доста работа, тъй като дневният ред на заседанието е от деветнайсет точки. Сред тях са: приемане на бюджета на Община Трън за 2024 г.; Отчет за състоянието на…

Повече...

Видео: Последно заседание на Общинския ни съвет за 2023г.

ОбС Трън с последно заседание за тази година. Гласуваха се петте точки от дневния ред и в шестата- “Питания” се разискваха редица проблеми касаещи общината- инфраструктура, ВиК, работни места, дърводобив и работата на ОП “Трънска гора”. Вижте повече във видеото. Рубрика: Новини Източник: Вестник Трън

Повече...

Видео: Комисиите в Общинския съвет обсъждат

Представяме ви видео от обсъжданията на постоянните комисии при Общински съвет Трън. Темите са План-сметката за битовите отпадъци; промени в бюджета на Община Трън; одобряване на партньорство на община Трън с АСП по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изменения на решения във връзка с предоставени земеделски земи от Общинска служба по…

Повече...

Последно заседание на Общински съвет Трън за 2023 г.

Председателят на Общински съвет гр. Трън свиква редовно заседание на 29.12.2023 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Трън при следния дневен ред: Въпросните докладни ще се обсъждат предишния ден, четвъртък, от 14:30 на съвместно заседание на три общински комисии, къдего ще се постави и въпросът за демографската ситуация в Трън и…

Повече...

Видео: Заседание на Общински съвет Трън от 14.12.23 г.

Вчера на сайта на Община Трън бе качен протоколът от последното заседание на Общинския съвет на 14.12.23 г. От него става ясно, че има промяна в състава на половината от постоянните комисии. С шест гласа “за” и пет “въздържали се” е приет Отчетът по изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община…

Повече...

Общински съвет гр.Трън избра постоянни комисии

На 06.12.23г. на сайта на Община Трън бе качен протоколът от последното заседание на Общинския съвет на Трън от 30.11.23г. От него става ясно, че е приет нов Правилник за организацията и дейността на ОбС за мандат 2023-2027г. заедно с направените промени. Избрани са членовете на постоянните комисии и са определени представители на Община Трън…

Повече...

Покана за редовно заседание на ОбС

Общински съвет гр.Трън ще проведе редовно заседание на 14.12.2023 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Трън, на което ще се обсъди Отчетът по изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Трън за 2022 г., както и Одитен доклад на Сметната палата към него. Останалите точки от дневния…

Повече...
Превод »