Трън >

Вече проверяваме данъци и такси онлайн

През сайта на Община Трън вече могат да бъдат проверени задължения за местни данъци и такси. Електронната справка можем да направим, въвеждайки ЕГН, ЕИК или ЛНЧ и ПИН. ПИН-код се получава срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място, в дирекция “Местни данъци и такси”, намираща…

Повече...
Превод »