Трън >
Тойната вечеря

Покана за заседание на Общински съвет

Председателят на Общински съвет гр. Трън свиква редовно заседание на 07.02.2024 г. (сряда) от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Трън. Изглежда, общинските съветници ще имат доста работа, тъй като дневният ред на заседанието е от деветнайсет точки. Сред тях са: приемане на бюджета на Община Трън за 2024 г.; Отчет за състоянието на…

Повече...

Покана за публично обсъждане на проектобюджет 2024

Кметът на община Трън кани жителите на общината и представители на бизнеса на публично обсъждане на проектобюджета за 2024 г. Обсъждането ще се проведе на 26.01.24 г. (петък) от 13:30 ч. в заседателната зала на общинската администрация гр. Трън. Проектът на бюджета е качен на сайта на Община Трън: Там намираме и поименен списък на…

Повече...

Последно заседание на Общински съвет Трън за 2023 г.

Председателят на Общински съвет гр. Трън свиква редовно заседание на 29.12.2023 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Трън при следния дневен ред: Въпросните докладни ще се обсъждат предишния ден, четвъртък, от 14:30 на съвместно заседание на три общински комисии, къдего ще се постави и въпросът за демографската ситуация в Трън и…

Повече...
Превод »