Трън >

Районен съд – Трън: Достъп до обществена информация

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават на Регистратурата на съда от 8.30 до 17.00 часа, на електронния адрес на Районен съд – Трън: tran-rs@justice.bg; rstran@abv.bg или чрез писмено заявление или  устно запитване  на регистратурата на съда. Телефон за допълнителна информация: 0777/98671 – Административен секретар.Условия и ред за предоставяне на достъп до…

Повече...

Редакционна политика

Интернет порталът “Трън” е политически и корпоративно необвързана медия, която предоставя форум за изява на всички жители на Трън и Трънско, както и на българи или чужденци с корени в региона, които имат какво да споделят за природата, историята, културата, икономиката и хората, населяващи този прекрасен кът на нашата Родина. Единственото изискване е материалите да…

Повече...
Превод »