Трън >

Продължава развитието на приемната грижа в общината

На последния за 2023 г. общински съвет в община Трън бе гласувано предложение на кмета за “Одобряване на партньорство на община Трън с АСП по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, по Програма “Развитие на човешките ресурси, фокусирана върху продължаване и развитие на приемната грижа.” Дейностите по приемна грижа се предоставят от…

Повече...
Превод »