Трън >

13 общински проекта за над 8 милиона лева до 26-та година

13 приоритетни проекта за община Трън са включени в специалното приложение към Закона за държавния бюджет за 2024 година. Държавният бюджет за настоящата година беше приет в края на 2023-та и обнародван в извънреден брой на “Държавен вестник”. Приоритетните проекти са: Рехабилитация и реконструкция на общински път Реяновци – Бохова; реконструкция на напорен тръбопровод (траскател)…

Повече...
Превод »