Трън >

Председателят на ОбС предлага промени в правилника

Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Трън предлага председателят Б. Харалампиев. Промените ще засегнат правилника в частта с постоянните комисии, които според предложението на господин Харалампиев ще станат пет. Това ще стане, като се обединят Комисията по здравеопазване, социални дейности, социална политика, демография, свободите и борбите с репресиите и Комисията по…

Повече...
Превод »