Трън >

Изисквания за длъжността “Работник озеленяване”

Откриваме на сайта на Общината обявление за отваряне на работни места за озеленители. Всеки, който счита, че това е неговата работа, може да подаде документи. Предоставяме ви текста на обявлението: За длъжността „Работник озеленяване“ в дейност „Озеленяване“, Звено „БКС“ І. Минимални изисквания за заемане на длъжността : 1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Област…

Повече...
Превод »