Трън >

Раждаемост и демографско заместване най-ниски в Пернишко

По четири показателя област Перник е на едно от последните места от всички региони в страната. Това показва отчет за 2022 година за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 година). Отчетът е изготвен от Министерство на труда и социалната политика, а източник на данните е…

Повече...
Превод »