Трън >

Реконструкция на високоволтов далекопровод “Ерма”

С българската пословица “Трай, бабо, за хубост” може накратко да се опише ситуацията в Трънско. Тя е свързана със спирания на електрозахранването, които опъват нервите на живеещи на територията на община Трън. От няколко месеца на територията на община Трън се осъществяват прекъсвания на електрозахранването. Това създава дискомфорт на живеещи в пограничната община, тъй като…

Повече...

Предстои реконструкция на водопроводната мрежа в Трън

На 17 април 2024 г. изтича крайният срок за подаване на заявления за участие в търга за избор на изпълнител по две позиции на обществената поръчка за инженеринг за ремонт и реконструкция на части от водопроводната мрежа в Трън с прогнозна стойност над 320 хиляди лева.. Обособена позиция № 1: Реконструкция и рехабилитация на водопровод и…

Повече...
Превод »