Трън >

Априлска разходка от Бабин мост до Мурговица

На 31 март изтече крайният срок за почистване на реките и водосборните притоци, съотв. дерета. Глобата, която РИОСВ налага на кметовете за неизпълнено предписание, е от 3 до 10 хиляди лв. Рубрика: Факти

Повече...

Глоба от 3 до 10 хиляди лв за замърсени речни корита и дерета

Министърът на околната среда и водите в оставка Юлиян Попов издаде заповед, която задължава регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) да направят предписания до всички общини на контролираната от тях територия в срок до 29 март да бъде извършен оглед на речните легла и водосборните дерета, съобщиха от Министерството на околната среда и…

Повече...

Проверка от РИОСВ-София за незаконното сметище

В края на миналата година, Мартин Томов, общински къветник при ОбС-Трън, алармира за незаконно сметище на брега на река Ерма в непосредствена близост до пътя към ждрелото на реката, което е най-голямата туристическа забележителност в Трънско. В края на ноември 2023 г. г-н Томов засне с телефона си как служител на Община Трън изсипва на…

Повече...
Превод »