Трън >

Читалище “Гюрга Пинджурова 1895” сформира самодеен театър

Народно читалище “Гюрга Пинджурова 1895” в град Трън обявява на широката местна, съботоприходяща и околотрънска общественост, че сформира учебна група за актьорско майсторство и театрално изкуство. Всеки, който усеща, че има заложби за имперсонификация а ла Станиславски или пък афинитет към модернистична драматургия а ла Борхерт, съчетани с непреодолим подтик към театрални изяви на чужда…

Повече...
Превод »