Трън >

Тече обществена поръчка за спортна площадка при училището

В края на февруари е обявена обществена поръчка за строеж на спортна площадка при СУ “Гео Милев”. Финансирането се осигурява по линия на Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища. Средствата, одобрени от Министерски съвет за бъдещото съоръжение при трънското училище са в размер на…

Повече...

Допълнителни 133 хиляди лева се отпускат за изграждане на спортна площадка в Трън

Министерски съвет одобри допълнителни средства за бюджета на Община Трън за 2023 година. Парите са предвидени за изграждане на нова спортна площадка със следните устройствени реквизити: „Спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ „Гео Милев“ в град Трън“ в ПИ 73273.550.865 по КККР, УПИ III-730, „За училище и общежитие“, кв. 7, по рег. план…

Повече...
Превод »