Трън >

31 март е крайният срок да поискаме дърва за огрев

Община Трън уведомява всички правоимащи, че съгласно чл. 111, ал. 7 от Закона за горите подаването на заявления до кмета на населеното място за включване в списъка на физическите лица, имащи право на закупуване на дърва за огрев по преференциални цени, е до 31 март 2024 г. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да…

Повече...

Наближаващи крайни срокове за подаване на документи към ДФЗ

Според календара на Държавен Фонд Земеделие Важни срокове по агроекологични и биологични интервенции за кампания 2023 Биологично пчеларство в преход (БПП) Преминато обучение до 31 декември на първата година СЕУ/ОД на ДФЗ чл. 6, ал. 2 от Наредба № 9/2023 Биологично растениевъдство в преход (БРП) Преминато обучение до 31 декември на втората година СЕУ/ОД на…

Повече...
Превод »