Трън >

Разширяват се ловните полета в Трънско

Трънското ЛРС „Руй“ иска да ползва цялата ловна площ, която съвпада с административните граници на граничната община. Ръководството на сдружението е подало в Държавното горско стопанство изискуемите документи за откриване на процедура за сключване на договор за следващите 15 години. Очаква се контрактът да бъде финализиран до края на юли. Това съобщи на отчетно събрание…

Повече...

Общо събрание на ловците и рибарите в Трънско

Общо събрание на пълномощниците ще проведе ловно-рибарско сдружение “Руй” в град Трън. Събранието ще се проведе на 26 април от 10 часа в народно читалище “Гюрга Пинджурова 1895”. В дневния ред са включени отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2023 година, отчет на контролната комисия за миналата година, приемане на програма на…

Повече...
Превод »