Трън >

Заетостта в област Перник намалява

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2023 година намаляват спрямо края на юни 2023 година с 1,5 % и достигат 28,3 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите…

Повече...
Превод »