Трън >
Филиповци с Камика

Търг за стопански дворове в Главановци и Филиповци

Имоти частна държавна собственост в трънските села Главановци и Филиповци са обявени за продажба от Областна дирекция “Земеделие” Перник чрез търг с тайно наддаване. Става дума за земеделска земя извън урбанизираната територия с начин на трайно ползване “стопански двор – ливада” в землището на село Главановци. Площта на имота е 19593 кв.м, а началната тръжна…

Повече...
Превод »