Трън >

Община Трън обявява обществени поръчки

В регистъра на обществените поръчки откриваме информация за няколко нови такива, обявени от Община Трън. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Основен ремонт на тенис корт в имот 73273.550.1142 по одобрена кадастрална карта на гр.Трън ул. „Александър Стамболийски” 25“ със срок за подаване на документи до 23.59 ч. на 09.05.2024 г. Има…

Повече...
Превод »