Трън >

Неусвоени пари за работа с деца от уязвими групи ще се ползват през 2024

Детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, които не са усвоили предоставените им средства през 2023 година заради закъснялото приемане на бюджета, ще могат да ги ползват за същите дейности и през 2024 година. Това предвижда промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното…

Повече...
Превод »