Трън >

Новите цени за вода и ВиК услуги

През месец декември ще получим първите едномесечни фактури изцяло по новите разценки за вода и ВиК услуги, приети от КЕВР преди половин година. Решение № БП-Ц-6 от 30.06.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране Вид на услугата м-ка Цена без ДДС ДДС Крайна цена Доставяне на вода на потребителите лв./куб.м 2,034 0,406 2,440…

Повече...
Превод »