Трън > Общество > Закон и Право > Районен съд – Трън: Достъп до обществена информация

Районен съд – Трън: Достъп до обществена информация

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават на Регистратурата на съда от 8.30 до 17.00 часа, на електронния адрес на Районен съд – Трън: tran-rs@justice.bg; rstran@abv.bg или чрез писмено заявление или  устно запитване  на регистратурата на съда.

Телефон за допълнителна информация: 0777/98671 – Административен секретар.
Условия и ред за предоставяне на достъп до обществена информация се регламентират от ЗДОИ и Вътрешните правила на Районен съд – Трън.

Образец на заявление за достъп до обществена информация може да изтеглите тук.

В случай, че искането за информация е направено устно, служителят в регистратурата на съда попълва протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация по образец.

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа следната информация:

  1. Трите имена, съответно наименование и седалище на заявителя
  2. Описание на исканата информация
  3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация
  4. Адрес за кореспонденция със заявителя.

Заявленията се разглеждат от Председателя на съда.

В случай, че заявлението не съдържа информацията по т. 1, 2 и 4, заявлението се оставя без разглеждане.

Нормативните разходи за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ се определят със заповед от Министъра на финансите – тук.

Разходите се внасят чрез ПОС-терминал, в касата на съда или по банков път по сметката на съда за държавни такси:
IBAN BG67 STSA93003100250901

Нормативни актове, регулиращи дейността на съда:
Закон за съдебната власт и Правилник за администрацията в съдилищата.

Рубрика:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »