Трън > Общество > Народовластие > Общински съвет гр.Трън избра постоянни комисии

Общински съвет гр.Трън избра постоянни комисии

На 06.12.23г. на сайта на Община Трън бе качен протоколът от последното заседание на Общинския съвет на Трън от 30.11.23г.

От него става ясно, че е приет нов Правилник за организацията и дейността на ОбС за мандат 2023-2027г. заедно с направените промени. Избрани са членовете на постоянните комисии и са определени представители на Община Трън във ВиК – Борис Ангелов, в Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Цветислава Цветкова, в МБАЛ “Рахила Ангелова” АД- Златка Александрова-Стоянова и в Общото събрание на НСОРБ – Бойчо Харалампиев.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА Общински съвет Трън,
определ и състава на постоянните комисии, както следва:

 1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, нормативна уредба и електронно управление
  Председател: Мариела Асенова Иванова
  Членове: Златка Александрова Александрова-Стоянова
  Михаил Николаев Манчев
  Ташко Йорданов Минков
  Борис Владов Ангелов
 2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустройство, комунални дейности, обществен ред, бедствия и аварии
  Председател: Михаил Николаев Манчев
  Членове: Мариела Асенова Иванова
  Сашка Илчева Иванова
  Ташко Йорданов Минков
  Мартин Петров Томов
 3. Комисия по околна среда, общински гори и земи
  Председател: Сашка Илчева Иванова
  Членове: Мариела Асенова Иванова
  Емилия Добринова Иванова
  Симеон Драгомиров Иванов
  Бойка Накова Григорова
 4. Комисия по здравеопазване, социални дейности, социална политика, демография, свободите и борбите с репресиите
  Председател: Златка Александрова Александрова-Стоянова
  Членове: Емилия Добринова Иванова
  Михаил Николаев Манчев
  Борис Владов Ангелов
  Мартин Петров Томов
 5. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма
  Председател: Бойка Накова Григорова
  Членове: Емилия Добринова Иванова
  Златка Александрова Александрова-Стоянова
  Сашка Илчева Иванова
  Ташко Йорданов Минков
 6. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
  Председател: Борис Владов Ангелов
  Членове: Симеон Драгомиров Иванов
  Мартин Петров Томов

Повече информация относно гласуванията и изказваниятаб

Рубрика:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »