Трън > Общество > Закон и Право > Лекция: Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие

Лекция: Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие

На 03.11.2023 г., в Районен съд – Трън, се откри новата учебна 2023/2024 година по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Първата тема, която бе представена на учениците от X клас, на  СУ „Гео Милев“ – гр. Трън бе: „Детското насилие (агресия и дискриминация в училище). Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“

Темата бе представена  от съдия Петър Симеонов – „Административен ръководител – председател“ на РС – Трън. На учениците беше разяснено, че агресия в училище е един от наболелите проблеми на обществото ни. Разграничиха се видовете насилие. Обясни се, че насилието е акт, който включва използването на физическа сила, но в голяма част от случаите, децата стават жертва на насилие или са наранени по-скоро от бездействие или пасивност от страна на родителите, институциите и хората.

Беше засегнат и проблема за хулиганските прояви на малолетни и непълнолетни, както и последиците от такива прояви.  Обясниха се и задачите Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в областта на превенцията, издирване правонарушителите и проследяване за изпълнение на наложените мерки.

На учениците беше разяснен института на Наказателна отговорност, която  може да бъде определена като съвкупността от правоотношения между държавата и престъпника, породени от извършеното престъпление и чието съдържание са правата и задълженията, които възникват за тях във връзка осъждане извършителя на престъплението, с изпълнение на наложеното наказание и третиране на виновния като осъждан.

В края на 2022/2023 учебна година, учениците от СУ „Гео Милев“ град Трън участваха в  конкурс като представиха есе на тема: „Законът, моралът и справедливостта“.

За положените усилия и труд, на изявилите се участници, бяха връчени грамоти и награди. Наградените ученици получиха по една книга и тефтер.

Рубрика:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »