Трън > Икономика > Шеста година Трън очаква концесионер за добив на минерална вода от „Трънска Банкя”

Шеста година Трън очаква концесионер за добив на минерална вода от „Трънска Банкя”

Към 31 декември 2023 година Община Трън няма сключени договори за концесии. Това е записано кратко и ясно в проекта на Стратегия на Община Трън за управлението на общинската собственост за мандат 2023 – 2027 година.

За стратегическия документ е насрочено обществено обсъждане, което ще се проведе на 22 февруари. До този срок трънчани и всички заинтересовани лица могат да направят предложения, възражения и становища по проекта на Стратегията на Община Трън за управлението на общинската собственост за мандат 2023 – 2027 година.

В раздела “Води и водни обекти” на стратегическия документ четем, че с Решение № 98 от заседание, провело се на 26 юни 2014 година, е открита процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя”, разкрита чрез каптиран естествен извор „Трънска Банкя“. Находището е публична общинска собственост. Проведена е процедура по Закона за концесиите. С друго решение от 1 ноември 2018 година на Общински съвет-Трън е определен концесионер. Посоченото решение е обжалвано и към момента съдебното дело не е приключило, пише в проекта на Стратегията.

От Община Трън са отбелязали, че концесионирането като метод за управление на общинската собственост предлага следните възможности: прехвърляне на дейности от обществен интерес в обществения и частния сектор, като чрез концесията се прехвърлят на концесионера правомощия за изпълняване на определена публична власт при ред и условия, определени от концедента; концесионерът поема изграждането/управлението на обекта на концесията, изцяло за своя сметка и на свой риск. Освен това в повечето случаи стои и възможността всички разходи, които надхвърлят договорените компенсации (аварийни и други разходи, породени от рискови фактори) да остават за сметка на концесионера.

През лятото на 2021 година поредно обжалване на бившия концесионер на минералната вода в трънското село Банкя бе отхвърлено. Тогава Върховният административен съд излезе с решение, което не подлежи на обжалване. На 6 юли 2021 година последната съдебна инстанция е преценила, че искането на Диана Кишкилова следва да се отхвърли. Тя не е била доволна от решението на Общинския съвет в Трън, с което е обявена процедурата за избор на нов концесионер на минералния извор. Прочетете още по темата в публикацията: Ново решение за минералната вода от извор „Трънска Банкя“ постанови Върховният съд.

Пълен текст: Прочетете
Автор: Редактор

Рубрика:
Споделете
0 0 гласа
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментари
Забележки по текста
Виж всички коментари
Превод »