Трън > Общество > Закон и Право > Проблем: Пустеещи и занемарени имоти в Трън и Трънско

Проблем: Пустеещи и занемарени имоти в Трън и Трънско

На територията на община Трън има 52 населени места, от които 51 села плюс общинския център гр. Трън, разположени на площ от 573 кв.км. По данни от служба ГРАО към момента населението на общината наброява 3487 души.

Трънско е изключително обезлюдено

Няколко са селата, в които живеят по петдесетина души, в повечето са останали малко жители, които могат да се преброят на пръстите на двете ръце. В Къшле и Шипковица ни е достатъчна и едната ръка… за двете села.

Това жестоко обезлюдяване неминуемо води до запустяване на имотите.

Обрасли в бурени, храсти и дървета дворове са обичайна гледка.

Порутените къщи и стопански постройки също са много. Освен че се влошава визията на населените места, в тях се развъждат влечуги през топлите месеци, което създава рискове за малкото останали местни жители. Много често хора трябва да минат покрай рушаща се къща или кошара, за да стигнат до имота си.

Изоставени и разпадащи се сгради можем да видим дори по главния път към Трън, както и по главните улици във всяко село.

Как можем да се справим с това?

Всеки гражданин на Република България има своите права. Но също така има и задължения. Задължение на всеки собственик е да се грижи за добрия вид и безопасността на имота си, с оглед безаварийното му ползване.

Закон за устройство на територията

Чл. 195. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.

………………………………

6) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Кметът на общината издава заповед за премахване на:

1. строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят…

………………………………….

(7) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Собствениците на обекти по ал. 1 носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.“

Начини за решаване на проблема

Кметът на общината разполага с механизъм, който да задължи собствениците да се погрижат за имотите си, да ги почистят и обезопасят. Общинската администрация, упълномощена със заповед, може да прави огледи на място, да съставя констативни протоколи и да издава предписания.

Всеки, който има в близост до имота си или в непосредствена близост до главен път/улица застрашена от самосрутване и опасна сграда или обрасъл с храсти и дървета необгрижван имот може да сигнализира писмено в Община Трън – в деловодството или през контактната форма на интернет сайта на Общината, както и формуляра за изпращане на сигнали в най-горното меню на сайта.

Ако в сигнала се добави снимков материал и/или информация за собственика на опасния имот, това би ускорило разплитането на случая и би благоприятствало неговия изход.

Намаляването на запустелите имоти, тяхното почистване и обгрижване ще подобри облика на общината, ще представи едно по-приветливо лице на Трънско пред посещаващите го туристи. Със сигурност това би раздвижило и имотния пазар в общината и би довело нови заселници, търсещи тишината и спокойствието на селския живот.

Сигнализирайте за пустеещ имот

Рубрика:
Споделете
5 1 глас
Рейтинг на статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
1 Коментар
Забележки по текста
Виж всички коментари
Trun.Bg
Админ
4 месеца минаха

Според наредба на Столична община от 2014 година роднините на покойници, чиито гробове са занемарени и обрасли с растителност, се санкционират. Глобата за неподдържан гробищен парцел е от 100 до 250 лева. При второ нарушение – до 500. 

След като за неугледни парцели от 5 квадрата е намерено законосъобразно административно решение, то може да бъде транспонирано и върху пустеещи и занемарени дворове и рушащи се постройки в населените места, като глобите съответно се коригират съобразно констатираната немарливост на собствениците.

Санкциите трябва да засегнат не само частните, но и държавните и общински недвижими имоти.

При липсата на известни живи собственици общината да се задължи да поддържа имотите, а след изтичане на законния срок от 10 години да ги актува като частна общинска собственост и при заявен интерес да ги обяви за продажба чрез публичен търг.

Превод »